به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس,وحید مالکی با اشاره به آخرین رشته لوله دریایی پایانه نفتی جاسک گفت:با اجرای آخرین شاخه از این رشته خط لوله 36اینچ در بستر دریا,لوله گذاری دریایی طرح پایانه نفتی جاسک به طور کامل پایان یافت.

با توجه به تکمیل عملیات شورپولینگ ششمین خط لوله به طول 2.5کیلومتر و لوله گذاری بخش دوم این خط منتهی به گوی شناور سوم به طول 6.5 کیلومتر,در مجموع 6 رشته خط لوله 36اینچ دریایی مربوط به مسیرهای اول تا سوم (هر مسیر دارای دو رشته خط لوله 36اینچ دریایی)طرح پایانه نفتی جاسک به طول 45 کیلومتر از سوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با شناور لوله گذار سی مستر (C Mester) در بستر دریا اجرا و تکمیل شد.

مالکی با اشاره به اتمام مراحل دشوار بلندترین کشش لوله در کشور به صورت 6 خط به فواصل 10متر از هم و به طول 2.5کیلومتر و تکمیل لوله گذاری گوی های شناور دوم و سوم در این طرح ,گفت:در صورت استمرار و ادامه رویکرد توسعه پایانه جاسک در برنامه جدید وزارت نفت ,مرحله دوم این طرح راهبردی تا مهر ماه امسال راه اندازی و به ترتیب ظرفیت انتقال,بارگیری و صادرات نفت خام ایران از سواحل مکران افزایش میابد.

بر اساس این گزارش,مرحله نخست طرح پایانه نفتی جاسک شامل یک مجموعه خط لوله 48 اینچ بخش خشکی و سامانه اندازه گیری نفت خام عبوری,دو رشته خط لوله36اینچ دریای, یک مجموعه گوی شناور بارگیری و صادرات نفت به همراه چند راهه دریایی در ابتدای سال جاری راه اندازی شد و در پایان تیر ماه گذشته با بارگیری نخستین محموله نفت خام ایران به بهره برداری رسمی رسید.

این طرح شامل سه مجموعه خط لوله 48اینچ خشکی و سیستم های اندازه گیری,6رشته خط لوله 36اینچ دریایی,سه مجموعه گوی شناور به همراه 3مجموعه چند راهه دریایی و دیگر تجهیزات جانبی است و به گفته مجری طرح پایانه جاسک با ادامه توسعه بخش باقی مانده,تا پایان سال 1400 به طور کامل بهره برداری می رسد.

طرح پایانه نفتی جاسک در اراضی ساحل دریایی عمان در بخش مرکزی شهرستان جاسک استان هرمزگان,واقعدر 60 کیلومتری غرب شهر جاسک و در شمال روستای کوه مبارک قرار دارد که در زمینی به مساحت 60هکتار ساخته می شود و نفت خام را در فاصله 6 کیلومتری ساحل از طریق گوی شناور به کشتی هایی تا سایز غول پیکر منتقل میکند.