نقشه برداری

مهم ترین و ضروری ترین نکته در هر پروژه تهیه نقشه بوده چرا که کل پروژه مطابق با نقشه اولیه بهره برداری شده و کوچک ترین اشتباه باعث فاجعه در کل پروژه می شود.

گود برداری

شرکت فن آوران صنعت سپهر با استفاده از ماشین آلات سنگین خود گودبرداری های لازمه در پروژه پارک فناوری پردیس انجام داده است. این شرکت توانسته با استفاده از ماشین آلات در پروژه سرعت پیشوری و دقت در اجرای پروژه را تا حد زیادی بالا تر ببرد.

خاک نرم

بعد از تایید مهندس ناظر پروژه مرحله اجرای خاک نرم زیر لوله است. شرکت فن آوران صنعت سپهر در تمامی پروژه های خود از حاک رس استفاده می کند. چرا این خاک نرم ترین خاک و بدون هرگونه سنگ ریزه و شن بوده و مناسب برای پروژه های حساس مانند خطوط انتقال لوله گاز است.

لوله گذاری

گروه اجرایی پروژه، شرکت صنعت سپهر با استفاده از بروز ترین ابزارها لوله گذاری های پروژه های انجام داده تا زمان اجرای لوله گذاری آسیبی به خط انتقال لوله نرسد.
جدیدترین مقالات