پروژه مناجات در سال 1390 با هدف تفکیک انشعابات گاز از یک ایستگاه با ظرفیت 40.000 متر مکعب به 42 ایستگاه با ظرفیت های مختلف و همچنین کنترل امنیت خطوط لوله “16 فولادی به روش‌های FID و D.C.V.G با متراژ 132.000 متر طول آغاز شد؛ این پروژه شامل طراحی 42 ایستگاه حفاظت کاتدیک و 42 ایستگاه TBS به شرکت گاز استان تهران با موفقیت به پایان رسیده است؛ که به عنوان پروژه نمونه در سطح کشور معرفی گردید.

نمونه ایستگاه گاز ساخته شده در پروژه
تجهیز کارگاه
تست و بررسی عیوب خطوط لوله گاز جهت کنترل خوردگی عایق

کشف لوله و اتصالات معیوب در پروژه مناجات