پروژه گازرسانی سرو(1) در زمستان سال 1401 به شرکت فن آوران صنعت سپهر ابلاغ گردید,پس از تحویل کارگاه و هماهنگی با شرکت گاز استان اهواز و سازمان نظام مهندسی طراحی اولیه با طول شبکه 2.663متر طول و ساخت جایگاه ایستگاه گاز1.000متر مکعبی و تعداد 13 عدد شیرآلات به انجام رسید.در مورخه 20اسفند ماه 1401 و حضور تیم اجرایی شرکت فن آوران صنعت سپهر و بازدید میدانی ,پروژه سرو(1) و با اتکال به خداوند متعال فاز1 این پروژه طی مدت 30 روز به اتمام رسید.

تجهیز کارگاه

حفاری وتمیزکاری رگلاژ

بازدید مسئولین

ریختن ماسه بادی زیر و روی لوله توسط باب کت
جوشکاری پلی اتیلن

پر کردن کانال توسط لودر

جدول گذاری در معابر جهت جلوگیری از نشست خاک