به بخش مقالات خوش آمدید

004_im01

انواع گاز و نحوه انتقال آن

با گسترش محیط شهرنشینی در دهه‌های اخیر و نیاز انسان‌ها به گاز برای سیستم های گرمایشی، پخت و پز و … 

1-9

ایستگاه های گاز

پالایشگاه ها بعد از استخراج گاز، با استفاده از خطوط لوله کشی شده با فشار…

1-5

انواع خط لوله گاز

خطوط لوله هایی که هر مهندس مشغول در حوزه نفت و گاز که باید شناخت نسبی به آن داشته باشد…